Voor kinderen

 

Kinderen willen graag leren zwemmen, als het maar op een leuke en speelse manier gebeurt. Rodan Zwemschool zorgt daarvoor. Deskundige zwemonderwijzers geven goed en kindvriendelijk zwemonderwijs. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van max 8 a 9 kinderen, in een vertrouwde en prettige sfeer, zodat de kinderen spelenderwijs leren. Daarbij maken we gebruik van het zwempak EasySwim®. Het stelt kinderen namelijk in staat zich vrij en onbezorgd in het water te bewegen. Een goede communicatie met de ouders doet de rest.

Bij Rodan gaan plezier en leren hand in hand!

Info ABC zwemlessen

Kinderen kunnen bij Rodan Zwemschool starten met zwemlessen vanaf 4,5 jaar. Ze zwemmen één keer per week gedurende één uur, in een vaste lesgroep van maximaal 8 a 9 kinderen (Standaard). Deze lesgroep wordt tijdens het hele opleidingstraject naar het A-diploma begeleid door een vaste zwemonderwijzer. Dat bevordert het vertrouwen en het veiligheidsgevoel van uw kind. Bovendien leert de zwemonderwijzer de kinderen goed kennen, zodat de oefenstof optimaal kan worden afgestemd op hun individuele vorderingen.

De zwemlessen van Rodan Zwemschool voldoen aan de nieuwste inzichten over [motorisch] leren van jonge kinderen. Alle zwemtechnieken worden aangeboden in een “totaalmethode’. Dat betekent dat alle zwemslagen worden aangeleerd in een ongedeelde vorm, dus niet eerst de beenslag en daarna de armslag. Omdat wij met onze lessen meteen in diep water starten, gebruiken de kinderen vanaf de eerste les armen, handen, benen en voeten. Daardoor doen ze direct een complete stuw ervaring op. Ook worden er vanaf het begin van de opleiding direct en structureel oefeningen gedaan in duiken, onderwater zwemmen en survival (oefeningen zonder drijfmiddel).

                    

De eerste reeks zwemlessen

Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.

Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Zwemslagen en nog meer vaardigheden

Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan.

Zwemveiligheid

Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde.Eisen voor het Zwem-ABC
Sinds oktober 1998 gaat iedereen die leert zwemmen in opleiding voor het Zwem-ABC. Wie alle drie diploma’s (A, B en C) bezit krijgt het predikaat Zwemveilig. Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt en biedt alle vaardigheden iedereen tegenwoordig nodig heeft bij het zwemmen in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal, maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden.

Diploma eisen

Rodan Zwemschool biedt diverse keuzemogelijkheden:

Regulier Traject
Indien u kiest voor het reguliere traject, gaat uw kind 1 maal per week zwemmen. Deze les duurt 60 minuten. Wij streven naar een gemiddelde duur van de opleiding voor het totale Zwem ABC van 16 maanden. De lessen zijn zoveel mogelijk in een vaste lesgroep met een vaste lesgever.

Versnelde Traject ABC
Wanneer u kiest voor het versnelde traject zal de opleidingsduur aanzienlijk korter zijn. Wij streven naar een gemiddelde duur voor het totale Zwem ABC van 7-8 maanden.
In de versnelde opleiding gaat uw kind 1 maal per week zwemmen. De les duurt 120 minuten. De lessen zijn zoveel mogelijk in een vaste lesgroep met een vaste lesgever.

Turbo traject A
Dit traject wordt enkel in de zomervakantie aangeboden. Tijdens de zomervakantie zullen er 2 cursussen worden opgestart; bij aanvang van de zomervakantie en vanaf de 3e week van de zomervakantie. De cursussen duren ieder 4 weken. De kinderen zullen dan 4 keer per week gaan zwemmen, gedurende 3 uur achter elkaar. We streven ernaar om binnen 4 weken alle kinderen in het bezit te laten zijn van diploma A.

Wij verzorgen zwemlessen in Venlo, Tegelen (Steyl) en Panningen. Er is dus altijd een locatie bij u in de buurt!

Iedere 6 weken starten er weer nieuwe ABC kandidaten, overigens is het ook mogelijk om gedurende het jaar in een cursus in te stappen. Voor meer informatie over de startdata van cursussen en instapdata kunt u contact opnemen met Rodan Zwemschool (077) 747 00 05

Voor kinderen met een handicap

Ook voor kinderen met een lichamelijk of verstandelijke beperking of voor kinderen met autisme of aan autisme verwante stoornissen is zwemmen een feest. Zij zijn van harte welkom bij onze zwemlessen. Samen met andere kinderen kunnen zij in de gewone zwemlesgroepjes leren zwemmen in hun eigen tempo. Dat is mogelijk omdat wij bij Rodan Zwemschool in kleine groepjes werken van max. 4 kinderen, onder leiding van vaste zwemonderwijzers. Daardoor krijgen kinderen intensieve en persoonlijke aandacht en kan indien nodig binnen de lessen worden gedifferentieerd om iedereen op zijn eigen niveau te laten werken.

Het uitgangspunt van de opleidingsweg van het leren zwemmen is, dat alle leerlingen, jong of oud, worden opgeleid voor het Zwem-ABC. Bij de uitvoeringswijze van de examenprogramma’s wordt rekening gehouden met kandidaten die tijdelijke of permanente beperkingen hebben. Er is een mogelijkheid om de opdrachten aan te passen aan de beperkingen van deze kandidaten, mits de essentie van de opdracht of vaardigheid blijft bestaan. Er mogen geen onderdelen van het examenprogramma worden overgeslagen.
Toch zal een relatief kleine groep kandidaten met tijdelijke of permanente beperkingen niet, of slechts na een heel lange oefenperiode, in staat zijn om het Zwemdiploma A, B of C te halen. Voor deze leerlingen zijn de Zwemcertificaten ontwikkeld.