• 077-7470005

Aanmelden/inloggen

Registrieren/Einloggen

COVID-19 UPDATE

UPDATE 17 NOVEMBER;

In de persconferentie van dinsdag 17 november kwam het fijne bericht dat zwembaden weer open mogen vanaf aanstaande donderdag 19 november!
We gaan dan weer terug naar de situatie van vóór de afgelopen twee weken sluiting (sinds 4 november), waarbij de tot dat moment geldende coronamaatregelen (ingegaan op 14 oktober 2020) onverkort van kracht zijn;

  • De kleedruimtes blijven geopend er is een maximum aantal toegestaan.
  • Wij verzoeken u dringend om een mondkapje te dragen tijdens ons zwembadbezoek. (m.u.v. onze zwemzaal)
  • Vanwege het maximum aantal personen per ruimte kan het zijn dat de groepsgrootte van de groepslessen en/of het banen zwemmen is aangepast.
  • Voor alle volwassenen die een activiteit hebben in ons zwembad is de 1,5 meter maatregel ook van toepassing in het water.
  • Onze horecaruimte is nog steeds gesloten en toekijken tijdens een zwemactiviteit is niet toegestaan.

Om het een en ander in goede banen te leiden, iedereen zijn veiligheid te waarborgen en te voldoen aan alle richtlijnen en eisen gaan wij de volgende werkwijze(s) hanteren. Deze kunt u vinden in onderstaand schema in het kopje ''alle groepslessen'' of ''banen zwemmen''.
Het is zeer belangrijk dit zorgvuldig door te nemen! Al onze activiteiten dienen vooraf gereserveerd te worden.

Vriendelijk verzoeken wij iedereen om uitsluitend via de genoemde werkwijze te handelen en hier niet van af te wijken.

Wij rekenen op jullie medewerking en gaan er van uit dat wij, zoals u van ons gewend bent, de lessen/activiteiten op een professionele en leuke wijze gestalte kunnen geven.

Wij wensen iedereen veel succes en zien jullie graag tegemoet!

Specifieke werkwijze/maatregelen per activiteit

Hieronder bevinden zich de maatregelen per activiteit. Lees deze goed door alvorens u naar het zwembad komt.

Algemene maatregelen

Zodra onze deuren weer geopend zijn gelden er een aantal algemene maatregelen die voor al onze bezoekers van toepassing zijn. Deze maatregelen vindt u hieronder.
Daarnaast kan het zijn dat er voor de activiteit waar u of uw kind aan deelneemt extra maatregelen van toepassing zijn. Deze bevinden zich in de kolom onder de algemene maatregelen.