Aanmelden/inloggen

Registrieren/Einloggen

ABC zwemlessen

lachende meisjes in zwembad
Kinderen willen graag leren zwemmen, op een leuke en speelse manier.

Bij Rodan Zwemschool gaan plezier en leren hand in hand!


Inschrijven voor zwemles?

Rodan Zwemschool, de leukste zwemschool van Limburg!

Informatie ABC zwemlessen

Kinderen kunnen bij ons starten met zwemlessen vanaf 4,5 jaar. Ze zwemmen één keer per week gedurende 45 minuten, in een vaste lesgroep van maximaal 9 kinderen (reguliere les), óf in een vaste lesgroep van maximaal 5 kinderen ('High Fives' les). Deze lesgroepen worden tijdens het gehele opleidingstraject naar het A-diploma begeleid door een vaste zwemonderwijzer.
Dat bevordert het vertrouwen en het veiligheidsgevoel van uw kind. Bovendien leert de zwemonderwijzer de kinderen goed kennen, zodat de oefenstof optimaal kan worden afgestemd op hun individuele vorderingen. Onze zwemlessen voldoen aan de nieuwste inzichten over [motorisch] leren van jonge kinderen. Alle zwemtechnieken worden aangeboden in een 'totaalmethode'. Dat betekent dat alle zwemslagen worden aangeleerd in een ongedeelde vorm, dus niet eerst de beenslag en daarna de armslag. Omdat wij met onze lessen meteen in het diep water starten, gebruiken de kinderen vanaf de eerste les armen, handen, benen en voeten. Daardoor doen ze direct een complete stuw ervaring op. Ook worden er vanaf het begin van de opleiding direct en structureel oefeningen gedaan in duiken, onderwater zwemmen en survival (oefeningen zonder drijfmiddel).

Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking óf voor kinderen met autisme of een autisme verwante stoornissen is zwemmen een feest. Zij zijn van harte welkom bij onze zwemlessen. Samen met andere kinderen kunnen zij in gewone zwemlesgroepjes leren zwemmen in hun eigen tempo of in kleine groepjes van maximaal 4 kinderen, onder leiding van vaste zwemonderwijzers. Kinderen krijgen zo intensieve en persoonlijke aandacht en kan er binnen de lessen worden gedifferentieerd om iedereen op eigen niveau te laten werken.

Het uitgangspunt van de opleidingsweg van het leren zwemmen is, dat alle leerlingen, jong of oud, worden opgeleid voor het zwem-ABC. Bij de uitvoeringswijze van de examenprogramma's wordt rekening gehouden met kandidaten die tijdelijke of permanente beperkingen hebben. Er is een mogelijkheid om de opdrachten aan te passen aan de beperkingen van deze kandidaten, mits de essentie van de opdracht of vaardigheid blijft bestaan. Er mogen géén onderdelen van het examenprogramma worden overgeslagen.
Toch zal een relatief kleine groep kandidaten met tijdelijke of permanente beperkingen niet, of slechts na een heel lange oefenperiode, in staat zijn om het zwemdiploma A, B of C te halen. Voor deze leerlingen zijn de zwemcertificaten ontwikkeld.

De eerste reeks zwemlessen

Bij het zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.

Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Zwemslagen en nog meer vaardigheden

Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot, op de kant en naar de bodem gaan.

Zwemveiligheid

Bij het zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde. Sinds oktober 1998 gaat iedereen die leert zwemmen in opleiding voor het zwem-ABC. Wie alle drie diploma’s (A, B en C) bezit krijgt het predikaat ''zwemveilig''. Het zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt en biedt alle vaardigheden die iedereen tegenwoordig nodig heeft bij het zwemmen in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater. Het zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal, maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden.

Algemene informatie

Meer weten over zwemdiploma's?

Wilt u graag meer informatie over zwemlessen, diploma eisen en zwemdiploma's in het algemeen, kunt u de website van de Nationale Raad Zwemveiligheid raadplegen: www.allesoverzwemles.nl

Wij maken gebruik van de EasySwim® zwempakjes. Het stelt kinderen in staat zich vrij en onbezorgd in het water te bewegen. Een goede communicatie met de ouders doet de rest!

haal bij ons het enige echte zwem ABC